Priser och villkor

Priser, villkor och hyresregler

Priser 2017

Heldygnshyra

Utgår från kl 12 hyresdagen till kl 10 nästa dag. I heldygnshyran ingår även kök med köksutrustning, porslin med mera. Se bilder och information om vår lokaler och den utrustning som ingår i heldygnshyra. 

Allmän information om lokalerna

Hela stora huset tillåter 150 personer om hela huset hyrs av samma hyresgäst. Vi rekommendera därför stora sällskap från 60-65 gäster och uppåt att boka hela huset av bekvämlighets- och utrymmesskäl.
Övre våningen max 50 gäster.
Lilla huset max 50.

Helgpriser – endast heldygnshyra

Helgpriser gäller fredag, lördag och helgdagar.
Hela Bygdegården stora och lilla huset inkl. dansbana: 11.000 kr (11.400 kr)
Stora huset båda våningsplanen exkl. övre våningens kök: 8.500 kr (8,800 kr)
Nedre våningen inklusive kök: 7,500 kr (7.800 kr)
Övre våningen inklusive kök: 3.000 kr (3.100 kr)
Lilla huset inklusive kök och dansbana: 3.000 kr (3.100 kr)

Priser per timme – korttidshyra

Priser för helgfri söndag t.o.m. torsdag
Stora salen och förrummet nedre våningen: 750 kr (780 kr)
Förrummet nedre våningen: 300 kr (310 kr)
Övre salen: 300 kr (310 kr)
Lilla huset: 300 kr (310 kr)

Priser för minnesstund eller dop

Gäller max 7 timmar

Hela stora huset
Söndag – torsdag: 3.000 kr
Fredagar: 4.200 kr
Lördagar: 8.200 kr

Nedre våningen
Söndag – torsdag: 2.600 kr
Fredagar: 3.600 kr
Lördagar: 7.200 kr

Lilla huset eller övre våningen.
Söndag – torsdag: 1.400 kr
Fredagar: 1.800 kr
Lördagar: 2.900 kr

Priser medlemsföreningar

Föreningsmöten, icke medlemmar betalar timpris.

Styrelsemöte
Max 10 personer: 300 kr

Årsmöte
2 – 19 personer: 300 kr
20 – 39 personer: 600 kr
40 – 100 personer: 900 kr

Priser dansbana

Kan ej bokas om Lilla huset är uthyrt till annat sällskap.
Dansbanan alla dagar: 300 kr

Priser musikanläggning och piano

Musik får spelas till kl. 22.00 på vardagar och till kl. 01.30 helger
Stereoanläggning
Nedre våningen : 1.500 kr
Lillstugan och övervåningen : 300 kr
Piano endast i nedre våningen: 200 kr
Projektor : 200 /500 kr

Bokningsavgift

Bokningsavgift i form av delbetalning av totalsumma: 500 – 6.000 kr. Återbetalas ej.
Nyckeldeposition: 500 – 4.000 kr
Städning 350 kr per timme/personal, förbokas 1-2 veckor i förväg
Extra städningsavgift tas ut om ej städning är godkänd: från 700 kr per timme per personal.

Normal städavgift förutsätter att all disk är diskad och ren samt att borden är avplockade. Utifrån dessa kriterier är minimidebitering 2 timmar och tidsåtgång för normalstädning beräknas enligt följande:
Lilla huset ca 2 timmar
Stora huset ca 6-8 timmar

Med reservation för eventuella prisändringar. Priserna gäller enligt Tyresö Bygdegårds styrelsebeslut.

Villkor och hyresregler

Åldersgränsen för att hyra Bygdegårdens lokaler är 25 år. Som hyresgäst kan du hyra lokaler antingen per dygn eller per timme. Fredagar, lördagar och röda dagar kan endast hyras per dygn. Medlemmar har förmånsvillkor och kan under vardagar och fredagar hyra till ett rabatterat pris.

Hyrestider

Vid dygnsuthyrning förfogar hyresgästen över lokalerna från kl. 12.00 uthyrningsdagen till kl. 10.00 nästa dag då lokalerna ska återlämnas städade och klara i enlighet med givna städinstruktioner.

Boknings- och hyresregler

Vi tillämpar Svenska kursgårdars bokningsregler, vilket i korthet innebär att du bekräftar din bokning genom att betala in en bokningsavgift inom 10 dagar efter faktureringdatum. Resterande hyra ska vara oss tillhanda senast 120 dagar före hyresdagen eller inom 10 dagar om bokningen görs senare än 120 dagar före hyresdagen.

Som hyresgäst förbinder du dig att inte använda lokalerna till ändamål som är förbjudna i lag eller som kräver tillstånd, utan att först ha ansökt och fått tillstånd från vederbörlig myndighet.

Vänligen vårda lokalerna och omgivningarna samt var aktsam om inventarierna. Om något saknas eller går sönder så står du som hyresgäst ansvarig för att ersätta skadan/förlusten.

Se även våra ordningsregler.

Avbokningsregler

Inbetald bokningsavgift återbetalas inte.
Resterande hyra återbetalas vid avbokning mer än 120 dagar före hyresdagen.
Dessa regler gäller gäster som hyr f.o.m. 2017-01-01.ch fredagar