Priser och villkor

Priser, villkor och hyresregler

Priser 2023 (2024)

Heldygnshyra

Utgår från kl 12 hyresdagen till kl 10 nästa dag. I heldygnshyran ingår även kök med köksutrustning, porslin med mera. Se bilder och information om vår lokaler och den utrustning som ingår i heldygnshyra. 

Allmän information om lokalerna

Hela stora huset tillåter 150 personer om hela huset hyrs av samma hyresgäst. Vi rekommendera därför stora sällskap från 60-65 gäster och uppåt att boka hela huset av bekvämlighets- och utrymmesskäl.
Övre våningen max 40 gäster.
Lilla huset max 40.

Helgpriser – endast heldygnshyra

Helgpriser gäller fredag, lördag och helgdagar.
Hela Bygdegården stora och lilla huset: 12 200 kr (12 400 kr)
Stora huset båda våningsplanen exkl. övre våningens kök: 9 900 kr (10 200 kr)
Hörstadius salen nedre våningen inkl. kök: 8 900 kr (9 200 kr)
Skolsalen övre våningen inkl. kök: 3 500 kr (3 600 kr)

Vävrummet grupprum, 20 personer övre våningen: (pris ges per offert)

Glasrummet grupprum övre våningen inklusive kök: (pris ges per offert)

Lilla huset inklusive kök och dansbana: 3 500 kr (3 600 kr)

Priser per timme – korttidshyra

Priser för helgfri söndag t.o.m. torsdag
Stora salen och förrummet nedre våningen: 890 kr (920 kr)
Förrummet nedre våningen: 350 kr (360 kr)
Övre salen: 350 kr (360 kr)
Lilla huset: 350 kr (360 kr)
Vävrummet grupprum, max 20 personer (pris ges per offert)
Glasrummet grupprum, max 8 personer  (pris ges per offert)

Priser för minnesstund, dop eller barnkalas

Gäller max 7 timmar

Hela stora huset
Söndag – torsdag: 3 000 kr (3 400 kr)
Fredagar: 4 200 kr (4 600 kr) (vid bokning max 4 veckor före, annars lördagspris)
Lördagar: 9 900 kr (10 200 kr)

Nedre våningen
Söndag – torsdag: 2 600 kr (2 800 kr)
Fredagar: 3 600 kr (4 000 kr) (vid bokning max 4 veckor före, annars lördagspris)
Lördagar: 8 900 kr (9 200 kr)

Lilla huset eller övre våningen.
Söndag – torsdag: 1 400 kr (1 600 kr)
Fredagar: 1 800 kr (2 000 kr) (vid bokning max 4 veckor före, annars lördagspris)
Lördagar: 3 500 kr (3 600 kr)

Priser medlemsföreningar

Föreningsmöten, icke medlemmar betalar timpris.

Styrelsemöte
Max 10 personer: 300 kr (300 kr)

Årsmöte
2 – 19 personer: 300 kr (350 kr)
20 – 39 personer: 600 kr (700 kr)
40 – 100 personer: 900 kr 1 000 kr)

Priser musikanläggning och piano

Musik får spelas till kl. 22.00 på vardagar och till kl. 01.30 helger
Stereoanläggning
Nedre våningen : 1 500 kr (1 500 kr)
Lillstugan och övervåningen : 300 kr (300 kr)
Piano endast i nedre våningen: 200 kr (200 kr)
Fast Projektor : 200 /500 kr (200/500 kr)
Bärbar Projektor : 500 kr (500 kr)

Bokningsavgift

Bokningsavgift i form av delbetalning av totalsumma: 500 – 6 000 kr. Återbetalas ej.
Nyckeldeposition: 500 – 4 000 kr
Städning 475 kr (500 kr) /per timme/personal, förbokas 1-2 veckor i förväg.
Extra städningsavgift tas ut om ej städning är godkänd: från 950 kr (1 000 kr) per timme per personal.

Normal städavgift förutsätter att all disk är diskad och ren samt att borden är avplockade. Utifrån dessa kriterier är minimidebitering 2 timmar och tidsåtgång för normalstädning beräknas enligt följande:
Lilla huset ca 2 timmar
Stora huset ca 6-8 timmar

*Med reservation för eventuella prisändringar. Priserna gäller enligt Tyresö Bygdegårds styrelsebeslut. 

Villkor och hyresregler

Åldersgränsen för att hyra Bygdegårdens lokaler är 25 år. Som hyresgäst kan du hyra lokaler antingen per dygn eller per timme. Fredagar, lördagar och röda dagar kan endast hyras per dygn. Medlemmar har förmånsvillkor och kan under vardagar och fredagar hyra till ett rabatterat pris.

Hyrestider

Vid dygnsuthyrning förfogar hyresgästen över lokalerna från kl. 12.00 uthyrningsdagen till kl. 10.00 nästa dag då lokalerna ska återlämnas städade och klara i enlighet med givna städinstruktioner.

Boknings- och hyresregler

Vi tillämpar Svenska kursgårdars bokningsregler, vilket i korthet innebär att du bekräftar din bokning genom att betala in en bokningsavgift (del av hyran) inom 14 dagar efter faktureringsdatum. I och med betalningen av bokningsavgiften godkänner hyresgästen avtalet i sin helhet. Resterande hyra ska vara oss tillhanda senast 120 dagar före hyresdagen eller inom 14 dagar om bokningen görs senare än 120 dagar före hyresdagen.

Som hyresgäst förbinder du dig att inte använda lokalerna till ändamål som är förbjudna i lag eller som kräver tillstånd, utan att först ha ansökt och fått tillstånd från vederbörlig myndighet.

Vänligen vårda lokalerna och omgivningarna samt var aktsam om inventarierna. Om något saknas eller går sönder så står du som hyresgäst ansvarig för att ersätta skadan/förlusten.

Se även våra ordningsregler.

Avbokningsregler

Inbetald bokningsavgift återbetalas inte.
Resterande hyra återbetalas vid avbokning mer än 120 dagar före hyresdagen. Dessa regler gäller gäster som hyr f.o.m. 2017-01-01.

Dela & Gilla Tyresö Bygdegård!