Villkor och hyresregler

Åldersgränsen för att hyra Bygdegårdens lokaler är 25 år. Som hyresgäst kan du hyra lokaler antingen per dygn eller per timme. Fredagar, lördagar och röda dagar kan endast hyras per dygn. Medlemmar har förmånsvillkor och kan under vardagar och fredagar hyra till ett rabatterat pris.

Hyrestider

Vid dygnsuthyrning förfogar hyresgästen över lokalerna från kl. 12.00 uthyrningsdagen till kl. 10.00 nästa dag då lokalerna ska återlämnas städade och klara i enlighet med givna städinstruktioner.

Boknings- och hyresregler

Vi tillämpar Svenska kursgårdars bokningsregler, vilket i korthet innebär att du bekräftar din bokning genom att betala in en bokningsavgift (del av hyran) inom 10 dagar efter faktureringdatum. I och med betalningen av bokningsavgiften godkänner hyresgästen avtalet i sin helhet. Resterande hyra ska vara oss tillhanda senast 120 dagar före hyresdagen eller inom 10 dagar om bokningen görs senare än 120 dagar före hyresdagen.

Som hyresgäst förbinder du dig att inte använda lokalerna till ändamål som är förbjudna i lag eller som kräver tillstånd, utan att först ha ansökt och fått tillstånd från vederbörlig myndighet.

Vänligen vårda lokalerna och omgivningarna samt var aktsam om inventarierna. Om något saknas eller går sönder så står du som hyresgäst ansvarig för att ersätta skadan/förlusten.

Se även våra ordningsregler.

Avbokningsregler

Inbetald bokningsavgift återbetalas inte.
Resterande hyra återbetalas vid avbokning mer än 120 dagar före hyresdagen.
Dessa regler gäller gäster som hyr f.o.m. 2017-01-01.