Om Tyresö Bygdegård

Verksamheten drivs av den ideella föreningen Tyresö Bygdegård

Tyresö Bygdegård, Hörstadiussalen

Om föreningen

Tyresö Bygdegård drivs av den ideella föreningen Tyresö Bygdegård. Våra medlemmar hjälps på olika sätt till att göra Bygdegården till den trevliga mötesplats den är. Tomten består av två större byggnader och ägs av den ideella föreningen. Föreningen är politiskt och religiöst neutral och har till uppgift att anskaffa och för framtiden bibehålla en bygdegård med samlingslokal.

Styrelsearbetet

Styrelsen i Tyresö Bygdegård arbetar för Bygdgårdens och bygdens bästa. Fastigheten är grunden och vårt prio är att vårda fastigheten på ett hållbart sätt. Att Bygdegården är välskött gör den tillgänglig för våra medlemmar och bygden. Det är grunden i vår ideella förening. Vi vill skapa aktiviteter och gemenskap.

Frivilliga insatser möjliggör drift

Bygdegårdens drift möjliggörs av insatser från medlemmar samt Bygdegårdens driftsansvarige som sköter det dagliga på deltid. I Bygdegårdsförening finns det alltid plats för fler och både aktiva såväl som stödjande medlemmar är välkomna. Tveka inte – ge ditt stöd till föreningen genom att bli medlem idag!

Årsmötesprotokoll

Tyresö Bygdegård håller sitt årsmöte i stora salen på nedre våningen i stora huset. Vi börjar kl 18.00 med soppa och mingel. Här hittar ni årsmötesprotokoll.

Årsmötesprotokoll, 2023

Årsmötesprotokoll 2022

Årsmötesprotokoll 2021

Årsmötesprotokoll 2020

Årsmötesprotokoll 2019

Årsmötesprotokoll 2018

Årsmötesprotokoll 2017

Årsmötesprotokoll 2016

Nästa årsmöte
Datum för nästa årsmöte meddelas på sidan aktiviteter och event.

Kulturverksamhet i Tyresö Bygdegård

Fastigheten har sina anor från 1870-talet

Längst inne i Kalvfjärden på fem minuters promenadväg från Tyresö Slott och Tyresö Kyrka ligger Tyresö Bygdegård. Fastigheten har sina anor från 1870-talet då “Herr Advokat Fiskalen och riddaren Hörstadius” erbjöd församlingen huset mot deras dåvarande byggnad.

Skolverksamhet, post, bibliotek och sjukhus

Huset har fram till mitten av 50-talet i huvudsak fungerat som skola, under olika perioder har det även varit postkontor, bibliotek, sjukhus och läkarmottagning. 1955 övergick skolverksamheten till den nybyggda Tyresö Skola och Bygdegårdsföreningen fick överta äganderätten genom gåvobrev från Tyresö församling. 1957 invigdes under stor pompa och ståt Tyresös nya samlingslokal: Tyresö Bygdegård.

Nya krav från myndigheter kräver renovering

Drygt 25 år senare, 1983-84 genomförs en stor renovering av nedre våningen i stora huset. Köket flyttas och byggs om, entré, toaletter och stora salen får ny planlösning för att passa de behov som finns i bygden samt för att Bygdegården ska kunna leva upp till de krav som ställs av både myndigheter och hyresgäster.

2023 – Bygdegårdarna är fler än någonsin

Bygdegårdsrörelsen växer och nu är fler bygdegårdar än någonsin anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund. Läs artikeln från tidskriften från Bygdegårdarnas Riksförbund.

 

Tyresö Bygdegård - lilla huset med plats för 50 personer.

Lilla huset byggs och gamla slöjdsalen rivs

1989 är det så dags att riva gamla slöjdsalen (lilla huset). Tack vare många timmars idogt och ideellt arbete av engagerade medlemmar byggs lilla huset upp igen från grunden. Resultatet är den trivsamma och gemytliga festlokal med tillhörande dansbana vi har idag. Lilla huset invigdes i april 1991.

Dansbanan

1988 revs det gamla utedasset och ersattes av en uppskattad dansbana.

Ny energi, bergvärme installeras 2008

2008 installerade föreningen bergvärme i Bygdegården.

Bygdegården byter namn 2010

2010 byter föreningen namn från Bygdegårdsföreningen i Gamla Tyresö till det modernare Tyresö Bygdegård – ett namn som redan legat i var mans mun sedan länge.

Nätverkande mötesplats och inspirationskälla

Bygdegården har under åren fungerat som inspirationskälla och mötesplats för privatpersoner, organisationer och företag. Denna tradition och verksamhet har gett oss många erfarenheter och ett stort nätverk, vilket närmare tjugotusen gäster som kommer till Bygdegården varje år, får ta del av.

Tyresö Bygdegård, Hörstadiussalen

Årlig medlemsfest

Tyresö Bygdegård arrangerar varje år en medlemsfest. Inbjudan kommer under hösten och festen hålls i oktober eller november. Som en medlemsförmån ges rabatterat pris på festen som inkluderar middagsbuffé och underhållning i Höstadiussalen.

Pin It on Pinterest