Bygdegårdens styrelse

Styrelse

Styrelse, Tyresö Bygdegård

2017-18

Ordförande
Jörgen Svensson

Vice ordförande
Anita Jonsson

Kassör
Kristina Larson

Sekreterare
Ana Marija Källgren

Ledamöter
Rickard Angantyr
Monika Englund
Lars-Owe LarssonRevisorer 
Johnny Eriksson
Lars Lagerstedt

Revisorsuppleant
Jörgen Wisén

Övriga

Programrådsansvarig
Monika Englund

Bokningsansvarig
Ana Marija Källgren


Valberedning
Sammankallande

Lars-Ove Fernström

Lars Lagerstedt