Historik forts

Lilla huset byggs och gamla slöjdsalen rivs 1989 är det så dags att riva gamla slöjdsalen (lilla huset). Tack vare många timmars idogt och ideellt arbete av engagerade medlemmar byggs lilla huset upp igen från grunden. Resultatet är den trivsamma och gemytliga...

Pin It on Pinterest