Bygdegårdens styrelse

Styrelse

Styrelse, Tyresö Bygdegård

2021-2022

Ordförande
Hampus Degramo

Vice ordförande
Anita Jonsson

Kassör
Kristina Larsson

Sekreterare
Björn Ågren

Ledamöter
Erkki Vesa
Monika Englund

Suppleanter
Inga suppleanter valdes på årsmötet. Årsmötet har beslutat att styrelsen får ta in suppleanter (adjungerande)
under verksamhetsåret.
Ana Marija Källgren invald som adjungerad ledamot av styrelsen på konstituerande mötet.

Revisorer 
Johnny Eriksson

Programråd och valberedning

Programrådsansvarig
Ana Marija Källgren

Bokningsansvarig
Ana Marija Källgren

Valberedning
Jörgen Svensson, sammankallande
Lars-Ove Fernström

Dela & Gilla Tyresö Bygdegård!