Bygdegårdens styrelse

Styrelse

Styrelse, Tyresö Bygdegård

2018-2019

Ordförande
Jörgen Svensson

Vice ordförande
Anita Jonsson

Kassör
Kristina Larson

Sekreterare
IngMarie Jonsson Marshall

Ledamöter
Rickard Angantyr
Monika Englund

Suppleanter
Inga suppleanter. Årsmötet har beslutat att styrelsen får ta in suppleanter (adjungerande)
under verksamhetsåret.

Revisorer 
Johnny Eriksson
Lars Lagerstedt

Revisorsuppleant
Jörgen Wisén

Programråd och valberedning

Programrådsansvarig
Ana Marija Källgren

Bokningsansvarig
Ana Marija Källgren

Valberedning
Lars-Ove Fernström, sammankallande
Lars Lagerstedt

Dela & Gilla Tyresö Bygdegård!