Bygdegårdens styrelse

Styrelse

Styrelse, Tyresö Bygdegård

2022-2023

Ordförande
Hampus Degramo

Vice ordförande
Monika Englund

Kassör
Kristina Larsson

Sekreterare
Björn Ågren

Ledamöter
Erkki Vesa

Suppleant
Kerstin Trygg

Adjungerad ledamot
Ana Marija Källgren invald som adjungerad ledamot av styrelsen på konstituerande mötet.

Revisorer 
Johnny Eriksson

Programråd och valberedning

Programrådsansvarig
Ana Marija Källgren

Bokningsansvarig
Ana Marija Källgren

Valberedning
Jörgen Svensson, sammankallande
Lars-Ove Fernström

Dela & Gilla Tyresö Bygdegård!