Lilla huset byggs och gamla slöjdsalen rivs

1989 är det så dags att riva gamla slöjdsalen (lilla huset). Tack vare många timmars idogt och ideellt arbete av engagerade medlemmar byggs lilla huset upp igen från grunden. Resultatet är den trivsamma och gemytliga festlokal med tillhörande dansbana vi har idag. Lilla huset invigdes i april 1991.

Dansbanan

1988 revs det gamla utedasset och ersattes av en uppskattad dansbana.

Ny energi, bergvärme installeras 2008

2008 installerade föreningen bergvärme i Bygdegården.

Bygdegården byter namn 2010

2010 byter föreningen namn från Bygdegårdsföreningen i Gamla Tyresö till det modernare Tyresö Bygdegård – ett namn som redan legat i var mans mun sedan länge.

Nätverkande mötesplats och inspirationskälla

Bygdegården har under åren fungerat som inspirationskälla och mötesplats för privatpersoner, organisationer och företag. Denna tradition och verksamhet har gett oss många erfarenheter och ett stort nätverk, vilket närmare tjugotusen gäster som kommer till Bygdegården varje år, får ta del av.

Pin It on Pinterest