Styrelse, Tyresö Bygdegård

2023-2024

Ordförande
Hampus Degramo

Vice ordförande
Monika Englund

Kassör
Kristina Larsson

Sekreterare
Björn Ågren

Ledamot
Erkki Vesa

Ledamot
Kerstin Trygg

Adjungerad ledamot
Ana Marija Källgren invald som adjungerad ledamot på årsmötet tom 230630, därefter som ordinarie ledamot.

Adjungerad ledamot
Susanna Eriksson invald som adjungerad ledamot på årsmötet.

Revisorer 
Johnny Eriksson